User Menu

 Gia Đình Teresa
Phục Vụ Các Cụ Cao Niên

Thành viên Gia Đình Thánh Teresa là những Thánh Teresa Nhỏ Tại Thế.

Mọi Kittô hữu không phân biệt tuổi tác, nam nữ, học vấn, có gia đình hay sống một mình.. đều được mời vào Gia Đình Teresa miễn là họ nhiệt thành muốn được Thiên Chúa thánh hoá.
Thành viên có việc làm để tự nuôi sống bản thân nhưng dành thì giờ kinh nguyện và phục vụ.

Những việc làm cụ thể:

Có liên hệ thân thiết với các cụ chung quanh nơi cư ngụ.
 Đến thăm hỏi, đem Tình Yêu Thương của Thiên Chúa và quà tặng cho các cụ.
Tham dự các lớp học để được hướng dẫn cặn lẽ về con đường Nên Thánh của Chị Thánh Teresa.
Tham dự Thánh Lễ, các hình thức thờ phượng, cầu nguyện khác để Xin Ơn Thiên Chúa ngõ hầu có thể san xẻ cho các cụ.
Hiệp thông chặt chẽ với các thành viên khác: hiệp dâng Thánh Lễ, cầu nguyện chung, gặp gỡ, dùng bữa,liên lạc thường xuyên với nhau qua điện thoại, email….( ít nhất mỗi tuần một lần , một trong những điều trên).

Ban Điều Hành:
Tổ chức các lớp học, gặp gỡ định kỳ mỗi tháng một lần.
Thường xuyên liên lạc với các thành viên bằng điện thoại, email ít nhất mỗi tuần một lần để duy trì sự hiệp thông.

AI CÓ THỂ NÊN THÁNH THEO CON ĐƯỜNG NHỎ YÊU THƯƠNG?

Điều 4 Nội Quy.  Tất cả mọi người nam nữ đã lãnh nhận bí tích Rửa tội đều được gia nhập Hội, trong sự thông hiệp với Hội Thánh Công giáo Rôma, và được liên kết với Đức Kitô trong cấu trúc hữu hình bởi những ràng buộc của việc tuyên xưng đức tin, của các bí tích, và của huấn quyền của Giáo hội hoàn vũ.  (CC 304, § 7)

 

 • Tôi không có học lực cao?  Vẫn được vì Thánh Teresa chưa tốt nghiệp trung học, chưa từng học đại học nhưng đã được tôn phong là Thánh Tiến Sỹ của Giáo Hội.
 •  
 • Tôi đã cao tuổi có nên thánh được không?  Càng cao tuổi càng cần phải nhanh chóng xin Ơn Thánh Hoá vì thì giờ chẳng còn được bao lâu nữa.
 •  
 • Tôi còn trẻ tuổi thì sao?  Càng trẻ tuổi càng có nhiều thời gian để trở nên vĩ đại hơn.  Thánh nữ Teresa đã muốn được nên thánh khi còn rất nhỏ.
 •  
 • Tôi không đẹp? Tôi là người khuyết tật? thiếu tay, thiếu chân, khiếm thị….? Vẫn được vì nên thánh ở tâm hồn chứ không phải ở thân thể.
 •  
 • Tôi có gia đình?  Càng tốt, khi tu thì cả gia đình được thánh hoá.
 •  
 • Tôi là Linh Mục, Phó Tế , Tu Sỹ Nam Nữ của các Dòng Tu có thể vào Gia Đình Teresa để xin Chúa Thánh Hoá bằng thực hành Con Đường Nhỏ Yêu Thương? Xin kính mời quý vị hiệp thong trong Ơn Chúa đã ban cho Gia Đình và xin Quý Vị làm Linh Hướng cho các thành viên.
 •  
 • Tôi đã ở trong các Dòng Ba, các Hiệp Hội khác thì sao?  Vào Gia Đình Teresa quý vị vẫn là thành viên của các tổ chức  cũ.  Ngược lại Thành Viên Teresa vẫn được tham gia tổ chức khác.

Điều 7 Nội Quy.  Đương sự có thể tham gia những Hiệp hội tư nhân/công khai khác trong khi họ đang là thành viên của Gia đình Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu. (CC 307, § 2

Tôi không vào tu viện mà sống giữa đời: Vẫn được.  Ở giữa đời càng có điều kiện để thực hành Con Đường Nhỏ Yêu Thương.

Tôi đang bị bệnh liệt giường? càng tốt vì càng có những đau khổ dâng lên Chúa và có nhiều thời gian để cầu nguyện.

ĐIỀU KIỆN CẦN CÓ:

Tha Thiết Muốn nên thánh. Lòng mong muốn như một sức đẩy đưa hoả tiễn vượt lên trên tầng khí quyển để bay lên vũ trụ bao la.

    Tin sẽ được Chúa thánh hoá.  Khi tin là đã bắt đầu được Thánh Hoá. Đức tin càng mạnh, tiến trình thánh hoá càng nhanh. Chúa đã khen người Đại Đội Trưởng trong Matt 8-10: “ Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy người Israel nào có lòng tin như thế”.  Matt 8, 13: “ Rồi Đức GiêSu nói với viên Đại Đội Trưởng rằng: “Ông cứ về đi!. Ông tin thế nào thì được như vậy.”

Luca 7, 9:” Tôi nói cho cac ông hay: ngay cả trong dân Israel , tôi chưa thấy có người nào có long tin mạnh như thế.”

Đức GiêSu đã nói với người đàn bà bị băng huyết: Matt 9-22: “ Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con.” Marco 5,34: “ Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con.  Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh. Lucă, 48: “ Này con, long tin của con đã cứu con, con hãy đi bình an.”

Đức GiêSu nói với người đàn bà Ca-na-an là dân ngoại đến xin cho đứa con gái được khỏi bị quỷ ám: Matt 15,28: “ Này bà, long tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy.”
Đức GiêSu đã nói với ông Trưởng Hội Đường khi ông này đến xin Chúa làm sống lại người con gái 12 tuổi đã chết rồi: “Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi.: Marco 5,36. Luca 8,50: “Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi,  là con gái ông sẽ được cứu.”

Đức GiêSu dẹp yên biển động:  Luca 8,25: “Đức tin anh em ở đâu?” Matt 8, 26: “ Sao nhát thế, hỡi những người kém long tin” Marco 4, 40: “ sao nhát thế, làm sao mà anh  em vẫn chưa có lòng tin.?”

Đức GiêSu đã nói với người đàn bà lấy dầu thơm đổ lên chân Người:  Luca7, 50: “Lòng tin của chị đã cứu chị, chị hãy đi bình an.”

Đức GiêSu nói với các Môn Đệ: Matt 17,20:  Thầy bảo thật anh em: nếu anh  em có lòng tin bằng hạt cải thôi, thì dù anh  em có bảo núi này: “ Rời khỏi đây, qua bên kia!”  nó cũng sẽ qua, và  sẽ chẳng có gì anh em không  làm được.”

    Luôn tỉnh thức, trong mọi lúc chĩ nhắm đích Nên Thánh để ứng xử như một vị thánh trong bất cứ hoàn cảnh nào.

    Cầu nguyện liên lỉ để kết hợp mật thiết với Chúa. Cách tốt nhất để kết hợp với Chúa trong đời sống bận rộn đó là luôn nhớ về Chúa, cầu nguyện trong tâm trí ( mental prayer)

 

(Back to Home / Trở Về Trang Chủ)

(Top / Đầu Trang)