User Menu

 

Linh mục Quản Xứ
Phêro Phan Văn Trường
Địa chỉ: 
Giáo Xứ Ya Tiêm, Giáo Phận Kontum
Xã Ya Tiêm, Huyện Chư Sê, Tỉnh Giarai, Việt Nam
Phone: 0908 480 464
 
Kính thưa Thầy,
Ngày Chúa nhật ( ngày 20/3/2016). Cha xứ, quí ban hội đồng xứ cùng chúng con vượt nhieu cây số về với các cụ tại Địa chỉ: 
Giáo Xứ Ya Tiêm, Giáo Phận Kontum
Xã Ya Tiêm, Huyện Chư Sê, Tỉnh Giarai, Việt Nam
Tổ chức Thánh lễ sốt sắng phát quà cho 100 người nghèo tại các buôn làng của người Zairai ( Pleiku) 
Và thành lập được 56 đôi hôn nhân ( Gia Đình Martin). 
Sau thánh lễ cùng tiệc vui Cha xứ xin mọi người tiếp tục hiệp ý Cầu nguyện Cho Thầy Sáu Phote Gioan maria Teresa Vũ Thành An cùng quí Sơ tiếp tục đem Mẫu gương của Gia đình Thánh Nữ Têresa đi khắp muôn nơi để giới thiệu Cho mọi người sống mẫu gương của gia đình Thánh Nữ.

 

 
Phêro Phan Văn Trường
Địa chỉ: 
Giáo Xứ Ya Tiêm, Giáo Phận Kontum
Xã Ya Tiêm, Huyện Chư Sê, Tỉnh Giarai, Việt Nam
Phone: 0908 480 464
 
Kính thưa Thầy,
Ngày Chúa nhật ( ngày 20/3/2016). Cha xứ, quí ban hội đồng xứ cùng chúng con vượt nhieu cây số về với các cụ tại Địa chỉ: 
Giáo Xứ Ya Tiêm, Giáo Phận Kontum
Xã Ya Tiêm, Huyện Chư Sê, Tỉnh Giarai, Việt Nam
Tổ chức Thánh lễ sốt sắng phát quà cho 100 người nghèo tại các buôn làng của người Zairai ( Pleiku) 
Và thành lập được 56 đôi hôn nhân ( Gia Đình Martin). 
Sau thánh lễ cùng tiệc vui Cha xứ xin mọi người tiếp tục hiệp ý Cầu nguyện Cho Thầy Sáu Phote Gioan maria Teresa Vũ Thành An cùng quí Sơ tiếp tục đem Mẫu gương của Gia đình Thánh Nữ Têresa đi khắp muôn nơi để giới thiệu Cho mọi người sống mẫu gương của gia đình Thánh Nữ.
 
Dưới đây là 100 Cụ già nghèo khó trong các buôn làng và 56 đôi hôn nhân Gia Đình Học hỏi sồng Gương Mẫu theo gương gia đình Mảtin. 
 

I, Làng HLú

1, Ayôr
2, Bér
3, Jyalas
4, Gúat
5, Choch
6, Ên
7, Ayôk
8,  Amey
9, Anhek
 
II, Làng Phời Hô Lâm
10, Hlok
12, Blơk
13, Yúa
14, Bôm
15, Yi
16, Blat
 
III, Làng Hrà tringlơ ha pei lêngol
17, Đăm
18, Tơn
19, Beo
20, Mích
21, Bủi
22, Hên
23, Phinh
24, Klẻp
25, Byêh
26, Bèn
27, Amel
28, klit
 
IV, Làng Tơn Plơi Keng
29, K Pă Ben
30, K Pă Hyel
31, K Pă Suit
32, K Puil Byul
33, K Pă Wel
34, K Pă Goi
35, K Pă Đôh
36, K Pă Bing
37, K Pă Yong
38, K Pă Yarc
 
V, Làng Plơi Nú
39, Yă Djic
40, Yă Pul
41, Yă Byor
42, Yă Byer
43, Yă Blut
44, Yă Byanh
45, Yă Hyer
46, Yă Ơ Bêt
47, Yă Ơ Byim
48, Yă Myer
49, Yă Ơ Dong
50, Yă Djel
 
IV, Làng PLơi Khiêh Zet Biny Sang  Tơ Năp Tăp
60, Zo
70, Uech
71, Zen
72, Zil
73, Byăk
74, Djech
75, Hyih
76, Ayih 
77, Ayeh
78, Wê
79, Duh
80, Wơnh
81, Dơt
 
 VI,  Danh sách làng Klú đặc biệt khó khăn
82,  Rlan Lú
83, Rlan Rler
84, Sier Di
85, Rlan Vơn
86, Rlan Vét
87, Rlan Bết
88, Kpă Ble
89, Kpă Phyan
90, Kpă nir
91, Rlan Hí
 
VII, Làng Phời Hô Lâm
92, Blơk
93, Hlok
94, Yúa
95, Bôm
96, Yi
97, Blat
98, wonh
99, Ayeh
100, Byăk
 
 
Chương trình đôi hôn nhân
 
1, 
- Phêro Nguyễn Văn Bính
Vợ là 
- Anna Cao Thị Nguyên
Địa chỉ: 
Giáo Xứ Ya Tiêm, Giáo Phận Kontum
Xã Ya Tiêm, Huyện Chư Sê, Tỉnh Giarai, Việt Nam
Phone: 0165 3944 563
 
2, 
- Phêro Cao Văn Khoái
Vợ là
- Anna Nguyễn Thị Ty
 
Địa chỉ: 
Giáo Xứ Ya Tiêm, Giáo Phận Kontum
Xã Ya Tiêm, Huyện Chư Sê, Tỉnh Giarai, Việt Nam
Phone: 0934 198 702
 
3, 
- Phaolo Nguyễn Công Cương
Vợ là
- Maria Lê Thị Hồng Qui
Địa chỉ: 
Giáo Xứ Ya Tiêm, Giáo Phận Kontum
Xã Ya Tiêm, Huyện Chư Sê, Tỉnh Giarai, Việt Nam
Phone: 0905 049 428
 
4, 
- Phêro Trần Đình Diện
Vợ là 
- Anna Hoàng Thị Thích
Địa chỉ: 
Giáo Xứ Ya Tiêm, Giáo Phận Kontum
Xã Ya Tiêm, Huyện Chư Sê, Tỉnh Giarai, Việt Nam
Phone: 0165 531 5877
 
5, 
- Phêro Nguyễn Văn Bình
Vợ là
- Anna Ngô Thị Khánh
Địa chỉ: 
Giáo Xứ Ya Tiêm, Giáo Phận Kontum
Xã Ya Tiêm, Huyện Chư Sê, Tỉnh Giarai, Việt Nam
Phone: 0979 178 046
 
6, 
- Phêro Chu Đình Nhạc
Vợ là
- Phạm thị Báu
Địa chỉ: 
Giáo Xứ Ya Tiêm, Giáo Phận Kontum
Xã Ya Tiêm, Huyện Chư Sê, Tỉnh Giarai, Việt Nam
Phone: 0168 742 4196
 
7, 
- Giuse Nguyễn Văn Sỹ
Vợ là 
- Maria Phạm Thị Thảo
Địa chỉ: 
Giáo Xứ Ya Tiêm, Giáo Phận Kontum
Xã Ya Tiêm, Huyện Chư Sê, Tỉnh Giarai, Việt Nam
Phone: 0168 493 4260
 
8,
- Têphano Chế Văn Công
Vợ là 
- Anna Ngô Thị Phương Lan
Địa chỉ: 
Giáo Xứ Ya Tiêm, Giáo Phận Kontum
Xã Ya Tiêm, Huyện Chư Sê, Tỉnh Giarai, Việt Nam
Phone: 0980 136 940
 
9, 
- Phêro Phạm Công Binh
Vợ là
- Anna Trần Thị Huệ
Địa chỉ: 
Giáo Xứ Ya Tiêm, Giáo Phận Kontum
Xã Ya Tiêm, Huyện Chư Sê, Tỉnh Giarai, Việt Nam
Phone: 0166 785 8038
 
10, 
- Phêro Ngô Thành Đoan
Vợ là 
- Anna Đoàn Hiếu Thiện
Địa chỉ: 
Giáo Xứ Ya Tiêm, Giáo Phận Kontum
Xã Ya Tiêm, Huyện Chư Sê, Tỉnh Giarai, Việt Nam
Phone 0989 703 073
 
11, 
- Anton Nguyễn Trọng Khiêm
Vợ là
- Maria Ngô Thị Kim Thuyên
Địa chỉ: 
Giáo Xứ Ya Tiêm, Giáo Phận Kontum
Xã Ya Tiêm, Huyện Chư Sê, Tỉnh Giarai, Việt Nam
Phone 0982 003 094
 
12, 
- Phêro Cao Văn Trung
Vợ là
- Anna Đậu Thị Thiên
Địa chỉ: 
Giáo Xứ Ya Tiêm, Giáo Phận Kontum
Xã Ya Tiêm, Huyện Chư Sê, Tỉnh Giarai, Việt Nam
 
13, 
- Phêro Đàm Hộ
Vợ là
- Anna Cao Thị Kính
Địa chỉ: 
Giáo Xứ Ya Tiêm, Giáo Phận Kontum
Xã Ya Tiêm, Huyện Chư Sê, Tỉnh Giarai, Việt Nam
Phone 0166 454 4893
 
14, 
- Phanxico Mai Văn Hùng
Vợ là
- Mátta Trần Thị Nhung
Địa chỉ: 
Giáo Xứ Ya Tiêm, Giáo Phận Kontum
Xã Ya Tiêm, Huyện Chư Sê, Tỉnh Giarai, Việt Nam
Phone 0120 360 6600
 
15, 
- Anton Đoàn Văn Rợ
Vợ là
- Maria Trần Thị Mỵ Nương
Địa chỉ: 
Giáo Xứ Ya Tiêm, Giáo Phận Kontum
Xã Ya Tiêm, Huyện Chư Sê, Tỉnh Giarai, Việt Nam
 
16,
- Giuse Trần Tấn Thanh
Vợ là
- Anna Đoàn Thị Kim Huệ
Địa chỉ: 
Giáo Xứ Ya Tiêm, Giáo Phận Kontum
Xã Ya Tiêm, Huyện Chư Sê, Tỉnh Giarai, Việt Nam
Phone 0169 552 6555
 
17, 
- Giuse Lê Tiến Bộ
Vợ là
- Maria Lê Thị Nhan
Địa chỉ: 
Giáo Xứ Ya Tiêm, Giáo Phận Kontum
Xã Ya Tiêm, Huyện Chư Sê, Tỉnh Giarai, Việt Nam
Phone 0904 539 293
 
18, 
- Batolomeo Đoàn Minh Vân
Vợ là
- Maria Nguyễn Thị Thu Tuyền
Địa chỉ: 
Giáo Xứ Ya Tiêm, Giáo Phận Kontum
Xã Ya Tiêm, Huyện Chư Sê, Tỉnh Giarai, Việt Nam
Phone 0169 402 0642
 
19, 
- Xavie Trần Tấn Hữu
Vợ là 
- Têresa Phạm Thị Nguyệt
Địa chỉ: 
Giáo Xứ Ya Tiêm, Giáo Phận Kontum
Xã Ya Tiêm, Huyện Chư Sê, Tỉnh Giarai, Việt Nam
Phone 0166 516 4662
 
20, 
- Phêro Phan Đình Hưng
Vợ là
- Anna Đoàn Thị Tuyết
Địa chỉ: 
Giáo Xứ Ya Tiêm, Giáo Phận Kontum
Xã Ya Tiêm, Huyện Chư Sê, Tỉnh Giarai, Việt Nam
Phone 0162 734 6955
 
21, 
- Anton Vũ Văn Chân
Vợ là 
- Maria Phan Thị Huyền
Địa chỉ: 
Giáo Xứ Ya Tiêm, Giáo Phận Kontum
Xã Ya Tiêm, Huyện Chư Sê, Tỉnh Giarai, Việt Nam
Phone 0988 857 279
 
22, 
- Phêro Nguyễn Xuân Tuyết
Vợ là
- Mátta Nguyễn Thị Gấm
Địa chỉ: 
Giáo Xứ Ya Tiêm, Giáo Phận Kontum
Xã Ya Tiêm, Huyện Chư Sê, Tỉnh Giarai, Việt Nam
Phone 
 
 23, 
- Giuse Phan Đình Vân
Vợ là 
- Mátta Nguyễn Thị Ngọc
Địa chỉ: 
Giáo Xứ Ya Tiêm, Giáo Phận Kontum
Xã Ya Tiêm, Huyện Chư Sê, Tỉnh Giarai, Việt Nam
Phone 0163 689 7900
 
24, 
- Phêro Cao Thân
Vợ là 
- Anna Đàm Thị Thịnh
Địa chỉ: 
Giáo Xứ Ya Tiêm, Giáo Phận Kontum
Xã Ya Tiêm, Huyện Chư Sê, Tỉnh Giarai, Việt Nam
Phone
0168 414 4882
 
25, 
- Phêro Nguyễn Đăng Hoà
Vợ là 
- Maria Nguyễn Thị Nguyệt
Địa chỉ: 
Giáo Xứ Ya Tiêm, Giáo Phận Kontum
Xã Ya Tiêm, Huyện Chư Sê, Tỉnh Giarai, Việt Nam
Phone 0165 402 5824
 
26, 
- Simon Bạch Đăng Hải
Vợ là
- Maria Nguyễn Thị Hoà
Địa chỉ: 
Giáo Xứ Ya Tiêm, Giáo Phận Kontum
Xã Ya Tiêm, Huyện Chư Sê, Tỉnh Giarai, Việt Nam
Phone 0168 412 0931
 
27, 
- Anton Nguyễn Đình Viên
Vợ là
- Maria Phạm Thị Diệu
Địa chỉ: 
Giáo Xứ Ya Tiêm, Giáo Phận Kontum
Xã Ya Tiêm, Huyện Chư Sê, Tỉnh Giarai, Việt Nam
Phone 0169 060 1700
 
28, 
- Phêro Từ Minh Dũng
Vợ là
- Mátta Trần Thị Nguyệt
Địa chỉ: 
Giáo Xứ Ya Tiêm, Giáo Phận Kontum
Xã Ya Tiêm, Huyện Chư Sê, Tỉnh Giarai, Việt Nam
Phone 0166 9427686
 
29,
- Phêro Cao Văn Tôn
Vợ là
- Anna Cao Thị Cúc
Địa chỉ: 
Giáo Xứ Ya Tiêm, Giáo Phận Kontum
Xã Ya Tiêm, Huyện Chư Sê, Tỉnh Giarai, Việt Nam
Phone 0127 420 8818
 
30, 
- Giuse Nguyễn Minh Hải
Vợ là
- Anna Cao Thị Quyên
Địa chỉ: 
Giáo Xứ Ya Tiêm, Giáo Phận Kontum
Xã Ya Tiêm, Huyện Chư Sê, Tỉnh Giarai, Việt Nam
Phone 0988 637 065
 
31, 
- Maria Đoàn Thị Tín
Địa chỉ: 
Giáo Xứ Ya Tiêm, Giáo Phận Kontum
Xã Ya Tiêm, Huyện Chư Sê, Tỉnh Giarai, Việt Nam
Phone 0166 211 278
 
32, 
- Têphalo Ngô Văn Điều
Vợ là
- Maria Nguyễn Thị Hậu
Địa chỉ: 
Giáo Xứ Ya Tiêm, Giáo Phận Kontum
Xã Ya Tiêm, Huyện Chư Sê, Tỉnh Giarai, Việt Nam
Phone 0169 208 4693
 
33, 
- Phaolo Chương Thanh Tùng
Địa chỉ: 
Giáo Xứ Ya Tiêm, Giáo Phận Kontum
Xã Ya Tiêm, Huyện Chư Sê, Tỉnh Giarai, Việt Nam
Phone 0946 840 850
 
34, 
- Anton Nguyễn Ngọc Thạch
Vợ là
- Mátta Trần Thị Huệ
Địa chỉ: 
Giáo Xứ Ya Tiêm, Giáo Phận Kontum
Xã Ya Tiêm, Huyện Chư Sê, Tỉnh Giarai, Việt Nam
Phone 0167 912 6836
 
35, 
- Giuse Chu Đình Phước
Vợ là
- Maria Nguyễn Thái Huyền
Địa chỉ: 
Giáo Xứ Ya Tiêm, Giáo Phận Kontum
Xã Ya Tiêm, Huyện Chư Sê, Tỉnh Giarai, Việt Nam
 
36, 
- Anna Nguyễn Thị Thắm
Địa chỉ: 
Giáo Xứ Ya Tiêm, Giáo Phận Kontum
Xã Ya Tiêm, Huyện Chư Sê, Tỉnh Giarai, Việt Nam
Phone 0165 963 2712
 
38, 
- Phêro Phan Văn Thư
Vợ là
- Maria Nguyễn Thị Ba
Địa chỉ: 
Giáo Xứ Ya Tiêm, Giáo Phận Kontum
Xã Ya Tiêm, Huyện Chư Sê, Tỉnh Giarai, Việt Nam
 
39, 
- Phêro Nguyễn Văn Cảnh
Vợ là 
- Maria Nguyễn Thị Mộng Huyền
Địa chỉ: 
Giáo Xứ Ya Tiêm, Giáo Phận Kontum
Xã Ya Tiêm, Huyện Chư Sê, Tỉnh Giarai, Việt Nam
Phone 0163 801 6339
 
40, 
-  Paolo K Pă Wem
Vợ là
- Maria K Pă Yel
Địa chỉ: 
Giáo Xứ Ya Tiêm, Giáo Phận Kontum
Xã Ya Tiêm, Huyện Chư Sê, Tỉnh Giarai, Việt Nam
Phone 0167 949 7372
 
41, 
- Đominik Rlan Byon
Vợ là
- Maria Siu Panh
Địa chỉ: 
Giáo Xứ Ya Tiêm, Giáo Phận Kontum
Xã Ya Tiêm, Huyện Chư Sê, Tỉnh Giarai, Việt Nam
Phone 0167 295 4465
 
42, 
- Paulo K Pă Djeh
Vợ là 
- Maria Rmah Hlam
Địa chỉ: 
Giáo Xứ Ya Tiêm, Giáo Phận Kontum
Xã Ya Tiêm, Huyện Chư Sê, Tỉnh Giarai, Việt Nam
Phone 0165 741 3118
 
43, 
- Maria Rmah ik
Địa chỉ: 
Giáo Xứ Ya Tiêm, Giáo Phận Kontum
Xã Ya Tiêm, Huyện Chư Sê, Tỉnh Giarai, Việt Nam
 
44,
- Maria K Pă Blip
Địa chỉ: 
Giáo Xứ Ya Tiêm, Giáo Phận Kontum
Xã Ya Tiêm, Huyện Chư Sê, Tỉnh Giarai, Việt Nam
 
45,
- Maria K Pă Alim
 
Địa chỉ: 
Giáo Xứ Ya Tiêm, Giáo Phận Kontum
Xã Ya Tiêm, Huyện Chư Sê, Tỉnh Giarai, Việt Nam
 
46, 
- Maria Rmah Ponh
Địa chỉ: 
Giáo Xứ Ya Tiêm, Giáo Phận Kontum
Xã Ya Tiêm, Huyện Chư Sê, Tỉnh Giarai, Việt Nam
 
47, 
- Maria Rmah Punh
Địa chỉ: 
Giáo Xứ Ya Tiêm, Giáo Phận Kontum
Xã Ya Tiêm, Huyện Chư Sê, Tỉnh Giarai, Việt Nam
 
48, 
- Paulo Kpuih Tel
Vợ là
- Maria Kpuih - Búi
Địa chỉ: 
Giáo Xứ Ya Tiêm, Giáo Phận Kontum
Xã Ya Tiêm, Huyện Chư Sê, Tỉnh Giarai, Việt Nam
Phone 0945 053 257
 
49, 
- Paulo K Pă Byêt
Địa chỉ: 
Giáo Xứ Ya Tiêm, Giáo Phận Kontum
Xã Ya Tiêm, Huyện Chư Sê, Tỉnh Giarai, Việt Nam
Phone 0163 760 1245
 
50, 
- Paulo K Pă Ji 
Địa chỉ: 
Giáo Xứ Ya Tiêm, Giáo Phận Kontum
Xã Ya Tiêm, Huyện Chư Sê, Tỉnh Giarai, Việt Nam
Phone 0162 641 7002
 
51, 
- Paulo Anh Lan Phêh
Địa chỉ: 
Giáo Xứ Ya Tiêm, Giáo Phận Kontum
Xã Ya Tiêm, Huyện Chư Sê, Tỉnh Giarai, Việt Nam
Phone 0167 438 2063
 
52, 
- Paulo Siu Jing
Địa chỉ: 
Giáo Xứ Ya Tiêm, Giáo Phận Kontum
Xã Ya Tiêm, Huyện Chư Sê, Tỉnh Giarai, Việt Nam
 
53, 
- Maria Kpuih Binh
Địa chỉ: 
Giáo Xứ Ya Tiêm, Giáo Phận Kontum
Xã Ya Tiêm, Huyện Chư Sê, Tỉnh Giarai, Việt Nam
 
54, 
- Maria Rlan Pơt
Địa chỉ: 
Giáo Xứ Ya Tiêm, Giáo Phận Kontum
Xã Ya Tiêm, Huyện Chư Sê, Tỉnh Giarai, Việt Nam
 
55, 
- Maria Rmah H Klimf
Địa chỉ: 
Giáo Xứ Ya Tiêm, Giáo Phận Kontum
Xã Ya Tiêm, Huyện Chư Sê, Tỉnh Giarai, Việt Nam
 
56,
- Maria Rlan hen
Địa chỉ: 
Giáo Xứ Ya Tiêm, Giáo Phận Kontum
Xã Ya Tiêm, Huyện Chư Sê, Tỉnh Giarai, Việt Nam