User Menu

Kính Thưa Thầy,
Trước khi chúng con có mặt để thực hiện được chương trình Gia Đình Martin ( đôi hôn nhân ) tại một địa điểm mà tưởng như khó có thể thực hiện nơi đây. 
Vì nơi đây là một giáo xứ có nề nếp, với con số giáo dân trên chục ngàn, nam nữ tu sỹ trong giáo xứ cả ba ngàn.... Hội đoàn này, các hội đoàn nề nếp kia đã đâu vào đó. Thì làm sao chương trình mới mẻ của mình vào có lẽ khó được chấp nhận. 
Nhưng thưa Thầy,
Việc Chúa làm chúng ta không thể ngờ. Và mẻ cá lạ lại được thực hiện nơi đây một cách rất sốt sáng và nhanh. 
Khi được ngỏ ý với Cha Xứ về chương trình tuyên dương đôi hôn nhân cho các cha mẹ mà cả cuộc đời họ phấn đấu, hy sinh công của phục vụ Giáo Hội, quảng đại xây dựng Giáo Hội  Của Thầy Phó Tế Vũ Thành An thành lập. Cha xứ Ngài rất vui vẻ, sốt sáng hưởng ứng ngay lập tức. Ngài đã phổ biến cho giáo dân biết  trong thánh lễ, và bầu chọn những Ông Bà xuất sắc như yêu cầu của Thầy đề được ra ngay trong Thánh lễ vậy. 
 
Sáng ngày 23/3/2016. 
Bắt đầu với sự có mặt của Cha xứ, 
Quí sơ dòng thừa sai bác ái. 
phát 100 phần quà cho 100 cụ già và người nghèo khổ thuộc mọi hoàn cảnh khó khăn trong giáo xứ.
Sau đó là bữa tiệc họp mặt thành lập Gia đình Martin nơi đậy. 
Những gia đình suất sắc họ đã sống  giống gương Gia Đình của Thánh Nữ Teresa 
 
Linh mục quản xứ Anton Hồ Hữu Thông. 
Quản nhiệm giáo xứ Trung Song, Giáo Phận Vinh, Việt Nam. 
Địa chỉ: Xã Diễn Thịnh, Huyện Diễn Châu, Nghệ rAn, Việt Nam.
Làm chủ tọa. 
Cha con ai nấy phấn khởi và rất rất nhiệt thành cho phong trào chương trình sống noi gương của Gia đình Ông Bà Mảtin.
 
Dưới đây là danh sách hình ảnh nhận quà của 100 cụ già nghèo khó. Và danh sách, hình ảnh thành lập gia đình martin 
 
 
Ngày 23/3/2016
 

1, Ông Cao Điểm 

2, Bà Lê Thị Khâm
3, Bà Lê Thị Quỳnh
4, Nguyễn Thị Linh
5, Nguyễn Thị Thanh Nga
6, Bà Ngô Thị Liệu
7, Bà Lê Thị Bổi
8, Ông Nguyễn Văn Đởn
9, Bà Ngô Thị Khởi
10, Bà CaoThij Khanh
11, Ông Cao Văn Cảnh
12, Bà Cao Thị Vi ( Minh )
13, Ông Cao Đức Đương
14, Bà Nguyễn Thị Hùng
15, Bà Lê Cảnh Hường
16, Bà Nguyễn Thị Tứ
17, Chị Toàn Vương
18,Cố Lê Thị Thanh
19, Ông Cao Phước
20, Ông Hoàng Văn Trữ
21, Ông Lê Văn Thiên
22, Bà Phạm Thị Năng
23, Bà A Phan Thị Triều Hoa
24, Bà Cao Thị Phương
25, Ông Hoàng Văn Tin ( cẩm )
26, Ông Lê Đức Chinh
27, Anh Lê Văn Tâm
28, Bé Lê Thị Kim Liên
29, Bé Cao Thị Tình
30, Bà CaoThij Lương
31, Bà Nguyễn Thị Huệ
32, Bà Ngô Thị Phương Sơn
33, Bà Phạm Thị Vinh Tư
34, Chị Nguyễn Thị Hiền
35, Ông Ngô Văn Tình
36, Bà Hoàng Thị Tam
37, Bà Lê Thị Hoài
38, Bà Cao Thị Năm
39, Bà Nguyễn Thị Tịnh
40, Anh Cao Văn Khánh
41, Bà Lê Thị Tụng
42, Chị Phan Thị Oanh
43, Ông Nguyễn Minh Tâm
44, Bà Nguyễn Thị Hiền
45, Ông Cao Văn Bản
46, Ông Nguyễn Ngụ
47, Ông Lê Tịnh
48, Anh Lê Công
49, Bà Nguyễn Thị Số
50, Bà Hoàng Thị Thái
51, Ông Nguyễn Hảo
52, Bà Đặng Thị Tràng
53, Ông Phan Văn Lượng
54, Bà Cao Thị Minh
55, Lê Thị Tình
56, Bà Nguyễn Thị Sáu
57, Phạm Tế
58, Bà Hoàng Thị Thuần
59, Bà Nguyễn Thị Toan
60, Anh Hoàng Linh
61, Bà Đăngj Thị Thanh
62, Bà Nguyễn Thị Lan
63, Ông Hoàng Miên
64, Ông Hoàng Đoàn
65, Bà Nguyễn Thị Liên
66, Phan Phi
67, Ông Nguyễn Tam
68, Bà Ngô Thị Hộ
69, Nguyễn Thị Ngân
70, Nguyễn Thị Nhan
71, Ông Cao Khoa
72, Anh Nguyễn Loan
73, Anh Ngô Hậu
74, Bà Đặng Thị Du
75, Hoàng Ngự
76, Cố Hoạt
77, Nguyễn Thị Hào
78, Cao Thị Hiền
80, Ông Đặng Kiểm
81, Nguyễn Tiến
82, Nguyễn Thị Hoa
83, Cao Thị Huyền
84, Ông Hoàng Thịnh
85, Ông Phan Trí
86, Ông Nguyễn Thành
87, Bà Hoàng Thị Trọng
88, Nguyễn Thị Hà
89, Ông Nguyễn Lý
90, Ông Nguyễn Long
91, Nguyễn Thị Hông
92, Trần Đình Nam
93, Cao Thị Thư
94, Võ Thị Bảy
95, Phạm Thị Thanh
96, Ngô Hanh
97, Ông Trần Thịnh
98, Anh Nguyễn Linh
99, Ông Đăng Thức
100, Hoàng Thị Vinh
 
Danh Sách các đôi Hôn Nhân ( gia đình Martin)
 
1, 
- Bà Cố Anna Phan Thị Lợi
Địa chỉ: Giáo Xứ Trung Song, Giáo Họ Tân Dạ, Xóm 10 Diễn Thịnh, Diễn Châu, Nghệ An, Việt Nam.
Phone 0167 848 5271
 
2, 
- Ông Cố Phêro Cao Đức Hân
- Bà Anna Nguyễn Thị Lành
Đia chỉ: Giáo Xứ Trung Song, Giáo Họ Thiên Tước,  Xóm 3 Diễn Trung, Diễn Châu, Nghệ An, Việt Nam.
Phone 0167 7643194
 
3, 
- Ông Cố Phêro Nguyễn Đức Linh
- Bà Maria Phan Thị Quyền
Đia chỉ: Giáo Xứ Trung Song, Giáo Họ Thiên Tước,  Xóm 3 Diễn Trung, Diễn Châu, Nghệ An, Việt Nam.
Phone 0167 969 7482
 
4, 
- Ông Cố Phêro Cao Đình Báu
- Bà Maria Nguyễn Thị Thoa
 
Đia chỉ: Giáo Xứ Trung Song, Giáo Họ Thiên Tước,  Xóm 3 Diễn Trung, Diễn Châu, Nghệ An, Việt Nam.
 
5, 
- Ông Cố Phêro Cao Thiên
- Bà Anna Nguyễn Thị Lân
Đia chỉ: Giáo Xứ Trung Song, Giáo Họ Thiên Tước,  Xóm 3 Diễn Trung, Diễn Châu, Nghệ An, Việt Nam.
 
6, 
- Ông Cố Phêro Lê Kiều
- Bà Anna Nguyễn Thị Đạt
 
Đia chỉ: Giáo Xứ Trung Song, Giáo Họ Thiên Tước,  Xóm 3 Diễn Trung, Diễn Châu, Nghệ An, Việt Nam.
 
7, 
- Ông Cố Gioanbaotixita Đặng Kiểm
- Bà Têresa Phạm Thị Hồng
 
Đia chỉ: Giáo Xứ Trung Song, Xóm 11 Diễn Trung, Diễn Châu, Nghệ An, Việt Nam.
 
8,  
- Ông Cố Gioan Ngô Lợi
- Bà Anna Cao Thị Lai
Đia chỉ: Giáo Xứ Trung Song, Giáo Họ Tân Dạ,  Xóm 10 Diễn Thịnh, Diễn Châu, Nghệ An, Việt Nam.
 
9, 
- Bà Cố Anna Trần Thị Thế
Đia chỉ: Giáo Xứ Trung Song, Giáo Họ Tân Dạ,  Xóm 10 Diễn Thịnh, Diễn Châu, Nghệ An, Việt Nam.
 
10, 
- Ông cố Gioan Hoàng Xuân Oanh
- Bà Anna Nguyễn Thị Hậu
Đia chỉ: Giáo Xứ Trung Song, Xóm 11 Diễn Trung, Diễn Châu, Nghệ An, Việt Nam.
Phone 0976 529 080
 
11, 
- Ông Cố Gioan Đặng Kim Loan
- Bà Anna Phạm Thị Hoa
Đia chỉ: Giáo Xứ Trung Song, Xóm 11 Diễn Trung, Diễn Châu, Nghệ An, Việt Nam.
Phone 0945 567 402
 
12, 
- Bà Cố Anna Nguyễn Thị Định
Đia chỉ: Giáo Xứ Trung Song, Xóm 11 Diễn Trung, Diễn Châu, Nghệ An, Việt Nam.
image: