User Menu

 

Phó Tế Vũ Thành An

3601 SE 74th Ave

Portland, OR 97206

United States of America

 

Thưa thầy Phó Tế,

 

Thánh Bộ Giáo Dân đã chú ý nghiên cứu đơn của thầy xin công nhận Gia Đình Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu là một hiệp hội quốc tế, hiệp hội này đang được công nhận tại Tổng Giáo Phận Portland ở Oregon, Hoa Kỳ.

Thánh Bộ xin cám ơn thầy đã nộp lên thật đầy đủ tài liệu của hiệp hội mà chúng tôi đã nhận ngày 24 tháng 4, 2015 và cũng có thêm thông tin trong buổi họp tại văn phòng của chúng tôi ngày 13 tháng 5, 2015.

Tôi rất làm tiếc thông báo cho thầy rằng, hiệp hội chưa đạt được đầy đủ tiêu chuẩn cho việc bắt đầu tiến trình công nhận là một hiệp hội quốc tế. Tôi tin rằng những giải thích sau đây không những bầy tỏ lý do của quyết định của chúng tôi mà cũng còn cung cấp những thông tin hữu ích để sau này hiệp hội phát triển hơn sẽ đạo đạt lại nguyện vọng xin công nhận là một hiệp hội quốc tế.

Quy chế Hiệp Hội Quốc Tế được ban cho những hiệp hội nào có số hội viên đáng kể và ổn định trên nhiều quốc gia, cũng cần phải cẩn thận phân biệt giữa hội viên ổn định và những cá nhân được hưởng nhờ các hoạt động của hiệp hội.

Tập tài liệu chỉ ra rằng hoạt động của hiệp hội là phục vụ các ông bà cụ trên 11 quốc gia. Về hội viên, ngoài 15 hội viên ở Portland, chỉ có 135 hội viên ở Việt Nam, 130 hội viên ở Phi Luật Tân và 2 hội viên ở Colombia.  Số hội viên này trên bình diện quốc tế không đủ theo những đòi hỏi của Thánh Bộ. Về các hoạt động của hiệp hội, tất cả những hoạt động tồng đồ ở Indonesia, East Timor, Cambodia, Tanzania, the Democartic Republic of Congo, the Domonican Republic và El Salvador mới bắt đầu từ năm 2014. Mặc dù những sự phát triển mới này rất đáng khích lệ, những rõ ràng cần có thời gian hơn nữa cho các địa điềm mới này được củng cố, gia tăng số cụ được phục vụ để cho hiệp hội được ổn định. Hy vọng rằng những hoạt động này sẽ thu hút thêm hội viên cho hiệp hội.

Tôi chỉ có thể khuyến khích thầy hãy kiên trì trong công việc quý giá này của Gia Đình Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu. Đây là dấu chỉ rõ ràng làm cách nào Chúa Thánh Thần tìm phương cách mới mẻ giúp cho Giáo Hội duy trì được sự gần gũi với thành phần mà xã hội thường quên lãng và loại bỏ, ở đây là các cụ cao niên.  Tôi xin cam đoan sự chúc lành của tôi cho Gia Đình Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu và rất khuyến khích công việc tông đồ của hiệp hội.

Thành thật trong Chúa Kitô.

Hồng Y Stanislaw Rylko

 

Thưa anh chị em hội viên Gia Đình Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu,

Chúng ta hạnh phúc và vinh dự nhận được thư của Hồng Y Stanislaw, Bộ Trưởng Thánh Bộ Giáo Dân từ Vatican.

Đây là những điểm chính cần ghi nhận:

1. Thánh Bộ CHƯA công nhận Gia Đình Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu là một Hiệp Hội Quốc Tế vì số thành viên chưa đủ.

2. Thánh Bộ ghi nhận đây là một dấu chỉ rõ ràng nhất làm cách nào Chúa Thánh Thần tìm ra những phương cách mới giúp Giáo Hội gần thành phần bị xã hội lãng quên và loại bỏ, ở đây là các cụ cao niên.

3. Thánh bộ khuyến khích việc tông đồ của hiệp hội và khuyên chúng ta hãy kiên trì.

 

Qua thư này chúng ta thấy chỉ cần có thêm hội viên tại nhiều quốc gia chúng ta sẽ được công nhận. Việc này với sự nhiệt thành và kiên trì chúng ta sẽ làm được trong thời gian không lâu lắm.

Kể từ nay Hiệp Hội Gia Đình Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu đã được Thánh Bộ Giáo Dân đón nhận, chúng ta sẽ thường xuyên tường trình những hoạt động của chúng ta lên Hồng Y Bộ Trưởng. Thầy mong tất cả các hội viên hăng say hơn nữa không phụ sự ưu ái của chính Chúa Kitô mà Hồng Y Stanislaw đại diện từ Vatican.

 

Dear members,

We are very happy and honored receiving the letter of  Stanislaw Cardinal Rylko from the Pontifical Council for the Laity in the Vatican.

These are the main significances:

1. The Family of Saint Therese does not as yet meet the criteria required for beginning the process of international recognition because it does not yet have substantial and stable membership across a broad sweep of countries.

2. It is a clear sign of how the Holy Spirit finds new ways of helping the Church to remain close to those , here the elderly, that society often forgets or discards.

3. We are encouraged in our apostolate and persevere in our precious work.

According this letter we only have more members in more countries to be recognized as an international association. This together with perseverance we can accomplished in a few years.

From now on the Family of Saint Therese of the Child Jesus has a little place in the office of Pontifical Council for the Laity in the Vatican the Eternal City. We will regularly report to the Cardinal our activities. I hope that all of you will be more active in our precious work to be worthy of the blessing of Our Lord, represented by the Cardinal from the Vatican.

May God bless all of us.

Deacon An Thanh Vu