User Menu

Kính Thầy,
Chị em chúng con xin kính chúc Thầy tràn đầy ơn thánh trong những ngày Tam Nhật Thánh này, và được nhiều niềm vui của Chúa Phục Sinh.
Kính thưa Thầy, bà Hợi liệt từ sáu tháng tuổi mà lâu nay chúng con thường chăm sóc,từ nửa tháng trở về đây bà ốm nặng, và cho đến tối hôm qua bà đã qua đời. Chị em chúng con đang cùng gia đình lo an táng cho bà. Con báo tin thầy biết một thành phần khổ tâm nhất chúng con luôn chăm sóc hôm nay đã ra đi.