User Menu

Thầy kính yêu,

 

          Lời đầu  chị em chúng con  cầu chúc Thầy sức khoẻ, và bình an và ơn lành  của Thiên Chúa luôn ở cùng Thầy.

 

          Thưa Thầy, sau hơn một tuần với công việc Tông Đồ . Chị em chúng con báo cáo lại kết quả mà chúng con đã đi thăm viếng, giúp đỡ các cụ trong chương trình.

 

1.     Về Hình ảnh và hoàn cảnh của từng các cụ. Chúng con đã ghi trong  hình anh, con gửi cho Thầy, Thầy mở File chúng con đính kèn để xem nhé.

 

2.     Chúng con đã  đi  từ Nam Định (Hải Trung) gần 600 cấy số mới đến được nơi đây, từ nhà tới nhà của từng các cụ khác cũng phải mất 2 đến 3 cây số., đường đồi núi cũng khó khăn lắm. Chúng con thiết nghĩ !!! Thế thì các cụ già cả, cô đơn, neo đơn … làm sao có thể có đủ cơm gạo ăn từng bữa??? Chúng con chỉ phó thác các cụ nơi bàn tay quan phòng của Thiên Chúa.

 

3.     Về nơi ăn, ở, của các cụ chúng con đã ghi trong từng hình ảnh rất rõ ràng.

 

4.     Chúng con mừng rỡ nữa là ai cũng đón tiếp chúng con từ những người con bé nhỏ không quen biêt. Giờ đây đã trở thành những người nhà của các cụ và đúng như những người con trong bản làng.

 

5.     Những bữa cơm thân thiện của các gia đình bản đón tiếp chúng con rất vui mừng và thân thiện

 

6.     Cha xứ và quí ban hành giáo cũng đón tiếp chúng con như những người con đi xa về của Giáo Xứ.

 

7.     Còn vui mừng hơn là chị em chúng con đã khuyên được một Ông hơn 40 năm tuổi đảng đã đi xưng tội và rước lễ. Cả giáo Xứ đến vui mừng chia sẻ…

 

8.     Thưa Thầy và quí vị Ân nhận. Chúng con không biết nói gì hơn là lòng cảm ơn, biết ơn Thây, cùng các Quí vị Ân nhân  thay cho các cụ và mọi người. Tất cả mọi người ai cũng nói, ai cũng nhờ chúng con chuyển lời tới Thầy cùng Quí vị Ân /nhân.  Chúng con đã nghiệm những lời của Thầy Rằng: “ CÁC CON À, MỘT MIẾNG KHI ĐÓI, BẰNG MỘT GÓI KHI NO”. Các con hãy thay Thầy cùng quí VÂn nhân mà chạy đến giúp đỡ những người này” . Xin Chúa chúc lành cho các con. 

 

9.     Chúng con thiết nghĩ, chúng con đã từng đi giúp đỡ các cụ già nghèo khó, neo đơn, cô đơn không nơi nương tựa ở những vùng miền xuôi, những vùng đồng bằng … chúng con đã cảm thấy thương những hoàn cảnh của các cụ là nhường nào rồi. Nhưng khi chúng con được Chúa chỉ dẫn chúng con đến nơi những vùng rừng núi nguy hiểm này. Chúng con muốn nói nhiều, muôn hô lên răng: Hãy cứu lấy các cụ nơi đây, các cụ nơi đây cần  mọi người giúp đỡ các cụ lăm lắm… Cần tất cả … Cần tình yêu thương, cần thuốc uống, cần gạo ăn …. Cần, cần, cần và rất rất cần … mọi người giúp đỡ.

 

10. Chúng con mới đi một Bản làng  ngoài ngoài. Chúng con chưa đi sâu vào trong các nghèo khó hơn. Hy vọng sau này nếu Chúa muốn chúng con sẽ được vào các cụ ở những Bản sâu hơn.

 

11. Chúng con cũng đi gặp gỡ những gia đình trẻ người dân tộc. họ nghèo đói lắm … những gia đình trẻ mà không đủ gạo ăn, thì phương chi các cụ già này.

 

12. Kính thưa Thầy và quí Vị Ân nhân,

 

Chúng con muốn nói  mãi, chia sớt nhiều cùng Thầy và quí vị, nói bao nhiêu lời cũng không thể hết, nói bấy nhiêu lời cũng không thể trải bày hết lỗi lòng của các cụ già, nghèo khó, cô đơn, neo đơn nơi những vùng rừng núi hiểm trở này được. Xin Thầy và quí vị nhận nơi chúng con tấm lòng biết ơn thay cho các cụ và mọi người nơi đây

 

Chúng con

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Back to Home / Trở Về Trang Chủ)

(Top / Đầu Trang)