User Menu

Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.  Một thành xây trên núi không tài nào che dấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn lên rồi lấy thùng úp lại, nhưng đặt trên đế, và nó soi sáng cho mọi người trong nhà.  Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giải trước mặt thiên hạ, để họ thấy những việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha anh em, Đấng ngự trên trời.  Matthêu Chương 5, câu 14,15,16.

Kính thưa Đức Ông,  Quý Cha, Quý Thầy Phó Tế,
 
Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ!          Phước thay cung lòng người mẹ đã cưu mang Đức Ông, Quý Cha, Quý Thầy Phó Tế!
 
Giáo Hội Công Giáo đã kính đặc biệt Đức Mẹ vì Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu trong suốt 2000 năm qua. Con kính đề nghị rằng Giáo Hội vinh danh mẹ của quý cha, quý thầy vì đã sinh ra Quý Giáo Sĩ của Chúa.
 
Vinh danh các Linh Mục, là hình ảnh của Chúa Kitô không những là một sứ vụ mà còn là một bổn phận. Nếu không có Linh Mục và Giáo Sĩ thì không có Giáo Hội.
 
Các Ông Bà Cố đương nhiên đã được Chúa chúc phúc cùng lúc với một Giáo Sĩ khi vị đó được Đặt Tay phong chức Thánh.  Song Thân Giáo Sĩ thi hành Sứ Vụ của Thánh Cả Giuse và Đức Mẹ Maria tại thế.
 
Song Thân của Giáo Sĩ đã quá cố cũng được Chúa  dành Riêng Một Vùng Trời Thiên Đàng nơi đó có Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse.  Gia Đình Teresa của chúng con chỉ dám xin Giới Thiệu cho Cộng Đoàn được biết Ân Sủng của Chúa dành riêng cho Song Thân của Giáo Sĩ.
 
Đây là hình thức XÁC NHẬN  Ơn Phúc Chúa đã ban đặc biệt cho các Song Thân của Giáo Sĩ. Hình thức Giới Thiệu này sẽ long trọng hơn và riêng biệt.
 
Song Thân của Giáo Sĩ đương nhiên có môt vị trí riêng biệt và cao trọng trong Giáo Hội. Song Thân của Đức Giáo Hoàng Francis cần phải được được XÁC NHẬN VỊ TRÍ RIÊNG BIỆT để toàn thể Giáo Hội Hoàn Vũ ngưỡng mộ và biết ơn. Nếu Giáo Hôi đã kính Đặc Biệt Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse thì Song thân đã sinh ra  Giáo Sĩ là những vị acts in the person of Christ đương nhiên được Thiên Chúa ưu ái đặc biêt tương tự Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse.
 
Danh hiệu MẸ THIÊN CHÚA dành cho Mẹ Maria đã được Giáo Hội xác lập. Những người Mẹ của các Giáo Sĩ cũng nên được xác lập Danh Hiệu: MẸ GIÁO SĨ.
 
Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Các Thánh Tông Đồ và Song Thân của các ngài, cùng với Giáo Sĩ và Song Thân của họ được nằm trong Dòng Chảy Ơn Phúc Đặc Biệt của Thiên Chúa Toàn Năng đã và sẽ xây dựng Nước Chúa cho đến muôn muôn đời.
 
Chúa đã tuyển chọn các Giáo Sĩ - Holy Orders-từ trước muôn đời cùng lúc khi Chúa thiết lập Ơn Cứu Độ: "  Ngày thứ ba, Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy, và cho Người xuất hiện tỏ tường, không phải trước mặt toàn dân, nhưng trước mặt những chứng nhân Thiên Chúa đã tuyển chọn từ trước, là chúng tôi, những kẻ đã cùng ăn cùng uống với Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại. ( Cv 10 ( 40-43)
 
Nếu Chúa đã tuyển chọn các Thánh Tông Đồ từ trước, thì tất nhiên Chúa cũng đã tuyển chọn từ trước những Giáo Sĩ - Holy Orders- là những vị tiếp tục Sứ Vụ của các Thánh Tông Đồ để truyền ơn Cứu Độ cho Nhân Loại.
 
Nếu Giáo Sĩ đã được lựa chọn từ trước thì tất nhiên những bậc Sinh thành ra các Giáo Sĩ cũng đã đươc tuyển chọn cùng lúc với các Giáo Sĩ, cũng như Thiên Chúc đã tuyển chọn Đức Mẹ Maria và Thánh Giuse từ trước, khi Chúa thiết lập Ơn Cứ Độ. Có thể nói rằng các Giáo Sĩ và Thân Sinh của họ đã được Chúa tuyển chọn ngay từ đầu khi Người thiết lập Ơn Cứu Độ. 
 
Không phải các Giáo Sĩ và Song Thân của họ từ hơn hai ngàn năm nay đã được Chúa tuyển chọn từ trước mà ngay cả các Giáo Sĩ và Thân Sinh của họ trong tương lai cho đến muôn đời thực sự cũng đã được tuyển chọn và sẽ ra đời để thi hành Sứ Vụ vào thời điểm mà Thiên Chúa định trước cho từng người.
 
Đức Giáo Hoàng Francis đã được Thiên Chúa tuyển chọn từ trước muôn đời để đến thời đại này ngài củng cố lại Giáo Hội, đặc biệt chú trọng xây dựng Gia Đình Công Giáo!
 
Nếu các Song Thân của Giáo Sĩ được Chúa chúc phúc trên Thiên Đàng thì dưới thế quý vị ấy cũng phải được Giới Thiệu Long Trọng để mọi người kính mến, biết ơn vì đã hy sinh người con yêu làm Giáo Sĩ xây dựng Giáo Hội của Chúa.
 
Các ông Bà Cố có một vị trí riêng biệt trong Giáo Hội, giáo dân bình thường không ai có thể chia sẻ được. Nếu trên Thiên Đàng các Thánh kính yêu Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse thế nào thì dưới thế Giáo Dân cũng có bổn phận kính yêu Song Thân của Giáo Sĩ tương tự như vậy.
 
Gia Đình Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu xin phép được vinh danh quý vị thân sinh Giáo Sĩ trong một Thánh Lễ long trọng, trao Bằng Công Nhận, cầu xin bình an và sức khoẻ cho quý vị còn sinh tiền và cầu xin một chỗ đặc biệt cho quý vị thân sinh đã quá cố. Sự vinh danh này chỉ một lần nhưng cho mãi mãi.
 
Việc vinh danh này không phải chỉ đơn thuần biết ơn người được vinh danh một cách long trọng công khai mà còn là dịp để nhắc nhở mọi người, ngay cả người được vinh danh Vai Trò của họ trong Giáo Hội. Mọi người phải kính trọng Vai Trò của người được vinh danh. Người được vinh danh hiểu rõ bổn phận của họ:
 
1. Gia Đình Maria Giuse: Song Thân của Giáo Sĩ, đặc biệt là Thân Mẫu của Giáo Sĩ có những điều đặc biệt: 
 
    a. Họ được Đầy Ơn Phước Thiên Chúa giống như Đức Mẹ Maria Đầy Ơn Phước. Bà có thể xẻ chia Ơn Phước này cho những người đến xin. Họ là những người thật giầu ân sủng, giầu hơn mọi người thường.
       
    b. Khả năng cầu thay nguyện giúp: Nếu Đức Mẹ có thể cầu thay nguyện giúp cho các giáo hữu thì các Mẹ Giáo Sĩ cũng có đặc sủng cầu thay nguyện giúp cho giáo hữu.  Song Thân của Giáo Sĩ có khả năng giống như Đức Mẹ Maria phải có bổn phận cầu thay nguyện giúp cho những người đến xin bà.  Đây là danh dự và trách nhiệm.  Bấy lâu song thân Giáo Sĩ đã ẩn mình nay cần được cho biết vinh dự và bổn phận của họ để họ làm tròn trách nhiệm trước Thiên Chúa đồng thời giúp đỡ cho các giáo hữu về mặt tinh thần.
 
 
Dân Số 18 ( 2-4) Ngươi hãy đưa các anh em ngươi, thuộc chi tộc Levi, chi tộc của cha ngươi đến với ngươi để chúngtrợ lực và phục vụ ngươi và con cái ngươi trước Lều Chứng Ước. CHúng sẽ lo phục vụ ngươi và phục vụ tất cả Lều, nhưng không đư5ơc tời gần các vật thánh cũng như bàn thờ, kẻo cả chúng lẫn các ngươi phải chết. Chúng sẽ trợ lực ngươi và đàm nhận việc phục vụ Lều Hội Ngộ, về mọi dịch vụ liên quan tới Lều;
 
 
2. Gia Đình Levi: Song thân các Tu Sỹ, là thành viên Gia Đình Levi.  Bộ tộc Levi được Chúa đặt riêng làm việc thờ phượng. Song thân các Tu Sỹ cũng cần phải biết bổn phận của mình trong Giáo Hội là giúp vào việc thờ phượng.  Giáo Hội cũng cần nhận biết vai trò của song thân các tu sỹ,  thành viên của Gia Đình Levi, và cho họ có cơ hội được đóng góp vào việc thờ phượng.
 
Song Thân các Tu Sỹ còn có khả năng cầu thay nguyện giúp cho các Giao Hữu, họ phải có bổn phận cầu thay nguyện giúp cho các giáo hữu khi được xin.  Các Giáo Hữu cũng phải được biết song thân các Tu Sĩ, Gia Đình Levi có khả năng này để đến xin giúp khi cần.
 
Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.  Một thành xây trên núi không tài nào che dấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn lên rồi lấy thùng úp lại, nhưng đặt trên đế, và nó soi sáng cho mọi người trong nhà.  Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giải trước mặt thiên hạ, để họ thấy những việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha anh em, Đấng ngự trên trời.  Matthêu Chương 5, câu 14,15,16.
 
3.Những Gia Đình Công Giáo Thánh Marin: là những ngọn đèn sáng. Ngọn đèn sáng cần phải được đặt trên đế cao để soi tỏa ánh sáng cho mọi người trong nhà.  Khi vinh danh Gia Đình Công Giáo Thánh Martin không phải chỉ để khen ngợi những cá nhân này mà chính là dịp cả Cộng Đoàn được hưởng ánh sáng của họ.  Nếu họ quả thật là những ngọn đèn sáng mà không vinh danh , không đưa lên đúng chỗ của họ, khác chi ta đã lấy thúng úp lại những ngọn đèn ấy, thiệt thòi cho họ, đồng thời chúng ta đã lỡ dịp tôn vinh Cha chúng ta Đáng ngự trên trời. 
 

Nếu không Vinh Danh những Gia Đình Công Giáo Thánh Martin hoặc được vinh danh mà không nhận , khác chi chúng ta đã không muốn tôn vinh Cha chúng ta trên Trời?. Trước một tác phẩm nghệ thuật chúng ta trầm trồ khen ngợi, chắc chắn người Họa Sỹ vẽ ra tác phẩm ấy rất vui.  Khi chúng ta khen ngợi những Gia Đình Công Giáo Thánh Martin, là tác phẩm đặc biệt của Thiên Chúa, chắc chắn Thiên Chúa sẽ rất hài lòng.

Phó Tế Vũ Thành An