User Menu

GIA ĐÌNH PHÚ LINH

 

 

Kính Thưa Thầy,
Vào lúc 2/h 30. Chiều ngày 04/5/2016. 
100 phần quà được chuyển đến cho các cụ nghèo khổ không phân biệt tôn giáo tại Xã Diễm Thịnh, huyện Diễm Châu Nghệ An, Việt Nam. 
 
Dưới sự hướng dẫn trực tiếp bầu trọn và được đề cử của 
Linh mục Anton Hồ Hữu Thông
Quản nhiệm Giáo Xứ Phú Linh
Gia Đình Martin của Giáo Xứ Phú Linh, Giáo Phận Vinh bắt đầu được thành lập.
 

1,

-  Phêro Cố Cao Chung
- Vợ là Anna Nguyễn Thị Lân
- Địa chỉ: Giáo Phận Vinh
Giáo Họ Phú Linh, Giáo Xư Phú Linh.
Xóm 8, Diễn Tân, Diễn Châu, Nghệ An, Việt Nam.
 
2,
- Ông Giuse Hoàng Trọng Cảnh
- Bà Anna Nguyễn Thị Thi
- Địa chỉ: Giáo Phận Vinh
Giáo Họ Phú Linh, Giáo Xư Phú Linh.
Xóm 8, Diễn Tân, Diễn Châu, Nghệ An, Việt Nam.
 
3, 
- Ông Giuse Hoàng Văn Thức
- Bà Anna Thái Thị Ninh
- Địa chỉ: Giáo Phận Vinh
Giáo Họ Phú Linh, Giáo Xư Phú Linh.
Xóm 8, Diễn Tân, Diễn Châu, Nghệ An, Việt Nam.
 
4, 
- Giuse Hoàng Kim Cư
- Bà Anna Hoàng Thị Ân
- Địa chỉ: Giáo Phận Vinh
Giáo Họ Phú Linh, Giáo Xư Phú Linh.
Xóm 8, Diễn Tân, Diễn Châu, Nghệ An, Việt Nam.
 
5, 
- Ông Phêro Vũ Đăng Tam
- Maria Trần Thị Hoàn
- Địa chỉ: Giáo Phận Vinh
Giáo Họ Phú Linh, Giáo Xư Phú Linh.
Xóm 8, Diễn Tân, Diễn Châu, Nghệ An, Việt Nam.
 
6, 
- Ông Gioan Nguyễn Đình Hồng
- Maria Phan Thị Loan
- Địa chỉ: Giáo Phận Vinh
Giáo Họ Phú Linh, Giáo Xư Phú Linh.
Xóm 8, Diễn Tân, Diễn Châu, Nghệ An, Việt Nam.
 
7, 
- Ông Phêro Cao Đình Hoà
- Bà Anna Nguyễn Thị Hoàng
- Địa chỉ: Giáo Phận Vinh
Giáo Họ Phú Linh, Giáo Xư Phú Linh.
Xóm 8, Diễn Tân, Diễn Châu, Nghệ An, Việt Nam.
 
8, 
- Ông Phêro Nguyễn Hữu Danh
- Anna Nguyễn Thị Trị
- Địa chỉ: Giáo Phận Vinh
Giáo Họ Phú Linh, Giáo Xư Phú Linh.
Xóm 8, Diễn Tân, Diễn Châu, Nghệ An, Việt Nam.
 
9, 
-  Ông Phaolo Trần Bình
- Anna Nguyễn Thị Tràng
- Địa chỉ: Giáo Phận Vinh
Giáo Xứ Phú Ninh, Giáo Họ Hậu Hoà
Xóm 6, Diễn Tân, Diễn Châu, Nghệ An, Việt Nam.
 
 
10, 
- Ông Cố Phêro Trần Văn Quang
- Maria Ngô Thị Kỳ
- Địa chỉ: Giáo Phận Vinh
Giáo Xứ Phú Ninh, Giáo Họ Hậu Hoà
Xóm 6, Diễn Tân, Diễn Châu, Nghệ An, Việt Nam.
 
11, 
- Ông cố Phêro Phan Văn Quí
- Bà Maria Chu Thị Trị
- Địa chỉ: Giáo Phận Vinh
Giáo Xứ Phú Ninh, Giáo Họ Hậu Hoà
Xóm 6, Diễn Tân, Diễn Châu, Nghệ An, Việt Nam.
 
12, 
- Ông Cố Phaolo Hoàng Văn Thuận
- Bà Mátta Nguyễn Thị Thành
- Địa chỉ: Giáo Phận Vinh
Giáo Xứ Phú Ninh, Giáo Họ Hậu Hoà
Xóm 6, Diễn Tân, Diễn Châu, Nghệ An, Việt Nam.
 
13, 
- Ông Cố Phêre Phan Song
- Bà Maria Trần Thị Loan
- Địa chỉ: Giáo Phận Vinh
Giáo Xứ Phú Ninh, Giáo Họ Hậu Hoà
Xóm 6, Diễn Tân, Diễn Châu, Nghệ An, Việt Nam.
 
14, 
- Ông Cố Mattino Nguyễn Văn Bình
- Bà Maria Phan Thị Nhi
- Địa chỉ: Giáo Phận Vinh
Giáo Xứ Phú Ninh, Giáo Họ Hậu Hoà
Xóm 6, Diễn Tân, Diễn Châu, Nghệ An, Việt Nam.
 
15, 
- Ông Cố Gioan Phan Văn Báu
- Bà Maria Hoàng Thị Tình
- Địa chỉ: Giáo Phận Vinh
Giáo Xứ Phú Ninh, Giáo Họ Hậu Hoà
Xóm 6, Diễn Tân, Diễn Châu, Nghệ An, Việt Nam.
 
16, 
- Ông Cố Phêro Trần Văn Nghĩa
- Bà Maria Thái Thị Điệp
- Địa chỉ: Giáo Phận Vinh
Giáo Xứ Phú Ninh, Giáo Họ Hậu Hoà
Xóm 6, Diễn Thọ,  Diễn Châu, Nghệ An, Việt Nam.
 
17, 
- Ông Cố Thái Bá Tâm
- Bà Anna Trần Thị Nhan- Địa chỉ: Giáo Phận Vinh
Giáo Xứ Phú Ninh, Giáo Họ Hậu Hoà
Xóm 6, Diễn Tân, Diễn Châu, Nghệ An, Việt Nam.
 
18, 
- Ông cố Thái Bá Anh
- Bà Anna Phạm Thị Tiến
- Địa chỉ: Giáo Phận Vinh
Giáo Xứ Phú Ninh, Giáo Họ Hậu Hoà
Xóm 6, Diễn Tân, Diễn Châu, Nghệ An, Việt Nam.
 
19, 
- Ông Cố đã qua đời
- Bà Anna Nguyễn Thị Bảo
- Địa chỉ: Giáo Phận Vinh
Giáo Xứ Phú Ninh, Giáo Họ Hậu Hoà
Xóm 6, Diễn Tân, Diễn Châu, Nghệ An, Việt Nam.