User Menu

Danh Sách hội viên Gia đinh Thánh Teresa

Sandes Norway

1.    Giuse Nguyễn Công Huỳnh 29.09-1943 Tlf 4795167434

2.    Maria Vũ Thị Quý.07.07.1943 điạ chỉ Buggelandsbekken 26B.Post 4324 Sandnes Norway.

3.    Maria Vũ thị Tịnh 1936 .Lindevei 5.Sandnes Norway

4.     Maria Nguyễn thị Cẩm Dung 12.0.1958 Glassbegen vei 78.post.4032 Stavanger.tlf 4740581633.

5.    Maria Vũ thị Nhung 14.09.1955.Naddebergstubben 2.post 4315.Sandnes.tlf 4747243540.

6.    Maria Vũ thị Mỹ Linh.18.05.1958.Linde v.n 55-post 4314. Sandnestlf (47)91318855.

7.    MariaPhạmthịLan.21.03.57.Vågsgata16.post       

4306.Sandnes.tlf

8.    Vũ thị Kim Khánh Sølperleveien 42 Post 4306.Stavanger.tlf 47.48604139

9.    Maria Bui Jenny Phượng.20.02.1952.Tornerosestien 6 post 4315.

10.                      Maria Trần thị Minh Tâm.06-01.1961.Nådlandskoken 18b. post 4034. Stavanger.tlf 47.45412308.

Vào lúc 17h15 ngày 06/8/15 tại nhà Cô Phượng Sandnes Norway đã diễn ra phiên họp ra mắt Gia Đình Teresa Hài Đồng Giêsu
Với sự tham gia 9 thành viên 
Chị Phượng 
Chị Dung 
Chị Lan 
Chị Trang 
Chị Linh 
Chị Nhung 
Cô Hương 
Bà Quý 
Ông Huỳnh 
Với sự điều hành phiên họp . 
Thư ký ông Huỳnh và Cô Phượng .
Thảo luận học hỏi về những đề tài 
1.Kinh nguyện 
2.Ban Nội Quy 
3.Dai hội Philippines 19-29-thang 10
4.Hoc hỏi Kinh Thánh 
5.Va phiên họp kỳ tới vào 19/09/15 
6.yeu cầu in Bản kinh của hội và kỳ tới sẽ chuẩn  bị tốt hơn
Phiên họp kết thúc vào lúc 18h30 cùng ngày  trong tỉnh thần vui vẻ trong phiên đầu tiên
Báo cáo đến Thầy

Đi dự Đại hội tại Philippines không có thêm ai ngoài  3 người như dự tính 
Nguyễn công Huỳnh

 

image: