User Menu

 Kính Thưa Thầy.

Tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho gia đình Têresa chúng ta muôn vàn Hồng Ân, đêm hôm qua (31/12 ) đêm cuối năm 2014. Têresa Huế chúng con đã dâng 01 Thánh Lể Tạ ơn tại nhà Têresa để cảm tạ tình thương bao la của Chúa.

Trong bài dẫn lể cũng như giảng lể, Cha chủ tế đã giúp chúng con nhận ra rằng : suốt cả cuộc mình là một chuổi Hồng Ân kết nối Hồng Ân, tất cả những gì mà chúng ta tưởng là của chúng ta thật ra là của Chúa hết kể cả thân xác nầy. do đó chúng ta phải luôn biết sống cho đi, như Chúa Cha đã cho thế gian Con Một của Ngài.Vì khi cho là nhận lại được rất nhiều Tình Yêu. Tình Yêu nơi Tha nhân và Tình Yêu nơi Thiên Chúa. chính điều đó mới trường tồn mãi mãi. còn tất cả chỉ là phù du.

Các Em nói lên lời nguyện xin Cho Gia đình Teresa, đặc biệt cho Thầy Phó Tế luôn mãi được bình an trong tay Chúa

Chị Nương đã thay mặt gia đình Têresa cám ơn Cha, và xin Cha tiếp tục đồng hành và cầu nguyện luôn mãi cho Gia đình Têresa.

Thánh Lể kết thúc trong bài ca khen mừng Chúa ra đời.

- Con gởi đến Thầy vài hình ảnh Thánh Lể đêm 31/12/2014.

- Có mấy em chưa có áo dài vì mới gia nhập Gia đình Têresa.

- 06 Em nhà trẻ Têresa cũng sốt sắng tham dự thánh lể.

Con : Lê văn Qúy