User Menu

 • Kính Thưa Thầy.
  Ngày hôm qua lúc 9h30 (27/9/2015) chúng con lần đầu tổ chức chương trình “cơn mưa
  gạo” tại GX An Truyền – Địa Phận Huế. Chương trình do Thầy khởi xướng.
  Cha Nguyễn Văn Thăng – Chánh xứ rất nhiệt tình ủng hộ chương trình nầy và Cha đã
  đứng ra tổ chức ngày phát quà cho 30 Cụ Gìa yếu- neo đơn trong GX Của Cha.
  Về Phía ân nhân : Chị Nguyễn Thị Nga ( Thủ Qũy Têresa Huế) cũng đồng hành cùng
  chúng con và Chị rất ủng hộ cách làm nầy . và qua Chị - có thêm mấy ân nhân nữa cũng
  như 5 anh Chị tự nguyên chở 300kg gạo từ Huế về GX An Truyền cúng chúng con.
  Số tiền ân nhân Huế đóng góp cho 30 Cụ ở GX An Truyền là 500.000 đồng
  + Số gạo ân nhân Huế đóng góp là 100 kg gạo =1.000.000 đồng
  Do đó Têresa chúng ta đóng gấp đôi là : 1.000.000 đồng + 200kg gạo = 3.000.000 đồng.
  Tổng số 30 Cụ được nhân là : 1.500.000 đồng + 300 kg gạo
  Như vậy mỗi Cụ được nhận là 10 kg gạo + 50.000 đồng .
  Nhìn nét hân hoan vui mừng của 30 Cụ được nhận quà, cũng như sự hài lòng của Cha
  Chánh xứ và các ân nhân hiện diện chúng con khá vững tin về những bước đi tiếp theo để
  kêu gọi giúp đở các Cụ . Có thể sẽ khó khăn trong việc vận đông, có thể sẽ có tiếng nói
  lạc lỏng chưa đồng tình….. nhưng chúng con tin vào những tấm lòng quản đại
  của rất nhiều người nhiệt thành, vào sự tận tâm tận lực của Thầy, và trên hết vào lòng yêu
  thương của Chúa luôn dành cho các Cụ và chúc lành cho những ai đang hết lòng phục vụ
  Chúa, chương trình “ Cơn Mưa Gạo “ sẽ được nhiều người đón nhận và thành công.
  Tiếp sau GX An Truyền. chúng con sẽ phát cho 30 Cụ tại Nhà Têresa vào chính ngày lể
  Kính Thánh Têresa Hài Đồng 1/10. do ân nhân đã đóng góp 2.000.000 đồng.
  Ngày 4/10/2015 chúng con sẽ tổ chức ở 1 GX do đã có ân nhân giúp 1.500.00 đồng.
  Khi phát gạo cho các Cụ , chúng con sẽ mời vài ân nhân theo cùng để họ chứng kiến và
  chính họ sẽ quãng bá cho chương trình .
  Con gởi hình ảnh buổi phát gạo ngày 27/9/2015
  Huế ngày 28/9/2015
 •