User Menu

Gian Hàng Từ Thiện Online

1 877 252 5136   vuthanhan@yahoo.com       yenlienle@gmail.com

P.O, BOX 13237   Portland, OR 97213

Gây Quỹ Gạo Cho Các Cụ Già Nghèo Khổ

Cung Cấp Các Thuốc Dược Thảo Đang Được Quảng Cáo Hiện Nay.

Một Hộp Thuốc Dược Thảo Mua Qua Gian Hàng Từ Thiện Cùng Giá Với Các Đại Lý Khác

Nhưng Lợi Nhuận Có Thể Giúp Cho Một Cụ Già Có Cơm Ăn Cả Tháng.

Lời giới thiệu sự hiệu qủa dược thảo mua qua Gian Hàng Từ Thiện là sự thật, Vũ Thành An không dám vì để có chút gạo cho các cụ mà phạm điều răn làm chứng dối để mất ơn cứu chuộc.

- Cụ già 101 tuổi liệt giường 3 năm ngồi dậy được  là có thật,

- Người bị cườm  mắt đã sáng ra không phải mổ là có thật,

-Một chị được giảm 3 pounds , một chị không còn rụng tóc là có thật,

-Một cụ đi cà nhắc đau đớn nay đi được bình thường là có thật,

-Một vị mất ngủ nay ngủ được sáng dậy vui tười là có thật,

-Một vị bị viêm gan siêu vị C đã hạ men gan và một vị thận hư được hồi phục là có thật.

Sở dĩ được như vậy là nhờ Ơn Phước Từ Trời:

Một vị đạo Tin Lành đã nói: Tôi là bên đạo Tinh Lành tôi thấy thầy đi về giúp mấy người bên Đạo Phật cũng có, cảm ơn Chúa vô cùng, thầy mở cái hội này rất là tốt, Chúa ban phước cho hũ thuốc mình đưa ra. ai uống cũng hết.

Vào Gian Hàng Từ Thiện