User Menu

Buổi sáng nọ thức dậy nhìn ra vườn tôi thấy cây Chery trong sân rụng hầu hết những cánh hoa xuống đất mà mới hôm qua đây vẫn còn nở rộ trên cành.

Lái xe đi một vòng Portland buổi sáng ấy tôi nhận thấy tất cả những cây hoa cùng loại bất kể lớn nhỏ, đã được trồng mới đây hay đã có trăm năm cũng tương tự như vậy, các cánh hoa đã phủ đầy gốc. Tất cả những cánh hoa đã rụng xuống trong một đêm!. Có thể nó bắt đầu rơi ở cùng một phút giây nào đó mà vì tôi ngủ trong nhà nên không nhận thấy.

Sự kiện này chắc là đã xẩy ra kể từ khi Thiên Chúa tạo nên loại cây này. Cho dù ở bất cứ đâu, sinh ra trước hay sau, loại cây hoa này cũng sẽ được nở hoa cùng một lúc và cũng cùng rụng xuống đúng phút giây Chúa đã định.

Nếu Chúa đã chu đáo cho một loại cây hoa thì Chúa còn chi tiết hơn với loài người!.

Một hôm lang thang trên net tôi đã được biết có những cây cổ thụ đã sống cả mấy ngàn năm:

Pinus longaeva, the Great Basin bristlecone pine,[2] is a long-living species of tree found in the higher mountains of the southwest United States. The species is one of three closely related trees known as bristlecone pines and is sometimes known as the Intermountain or Western bristlecone pine.[3] One member of this species, at 5065 years old, is the oldest known living non-clonal organism on Earth.[4][contradictory] In 1987, it was designated one of Nevada's state trees.[5]

Thậm chí có loại cây đã sống 80 ngàn năm!:

 

A clonal colony can survive for much longer than an individual tree. A colony of 47,000 quaking aspen trees (nicknamed "Pando"), covering 106 acres (43 ha) in the Fishlake National Forest of Utah, is considered one of the oldest and largest organisms in the world. The colony has been estimated to be 80,000 years old, although tree ring samples date individual, above-ground, trees at only an average of about 130 years.[1][2][3][4] A colony of Huon pine trees covering 2.5 acres (1.0 ha) on Mount Read, Tasmania is estimated to be around 10,000 years old, as determined by DNA samples taken from pollen collected from the sediment of a nearby lake. Individual trees in this group date to no more than 4,000 years old, as determined by tree ring samples.[5]

 

Chúa sáng tạo Vũ Trụ thật tuyệt vời, ngoài trí tưởng tượng của chúng ta.

Chắc chắn rằng Chúa đã sáng tạo một cách đặc biệt Cộng Đồng Gia Đình Levi mà Chúa đã dành riêng ra để lo việc thờ Phượng Chúa kể từ thời Tổ Phụ Abraham

Từ Bào Tử vĩ đại này đã dần dần sản sinh ra các Tu Sỹ thời Cựu Ước và rồi trước khi Chúa Về Trời Chúa đã thiết lập hàng Giáo Sỹ mà các thành viên cũng từ Bào Tử này sinh ra.

Cũng như Vùng Gốc Rễ cây Pando bao phủ cả một vùng 106 acres đã được Chúa sáng tạo cả 80 ngàn năm trước vẫn còn đang sống. Từ Vùng Gốc Rễ này đã mọc lên những cây riêng lẻ sống vào khoảng 130 năm. Cây nhỏ sau hơn trăm năm sẽ chết đi nhưng gốc rễ vẫn còn và từ gốc rễ ấy sẽ mọc lên những cây khác.

Nhu vậy ta có thể sánh như Bào Tử của Gia Đình Levi đã được Chúa tạo nên từ trước đời ông Braham vẫn còn sinh động, và từ Bào Tử Vĩ Đại này đã từng thời kỳ mọc sinh ra những vị Tu Sĩ lo việc thờ phượng Chúa. Và từ khi Chúa Jesus lên Trời từ Bào Tử này đã sinh ra những vị Giáo Sĩ, Các Giáo Hoàng, các Hồng Y, Các Linh Mục, các Phó Tế , các Tu Sĩ Nam Nữ. Đã bao nhiêu Vị Thánh như là những Cây Cao Lớn Đặc Biệt được vượt trội lên trong Rừng Tu Sĩ Giáo Sĩ.

Có thể nói những vị Giáo Sĩ Tu Sĩ của muôn ngàn năm sau nữa thực ra đã nằm trong Bào Tử Vĩ Đại này và đang chờ một ngày được sinh ra và phục vụ theo chương trình Chúa đã định.

Không phải các Giáo Sĩ Tu Sĩ ngày nay tự nhiên được tồn tại mà chính là Chúa đã cho được như là một tế bào nhỏ liti trong Bào Tử Vĩ Đại của Người từ muôn thuở. Cũng như những tế bào của một Cánh Hoa Đào đã nằm sẵn trong Cây, chờ đế giây phút đã định sẽ nở ra cánh Hoa đẹp đẽ và rồi cũng đến một giây phút đã được định trước sẽ rụng xuống mặt đất và héo úa tan biến đi sang một thể đời khác.

Tế Bào Giáo Sĩ Tu Sĩ mang một loại DNA đặc biệt của Chúa đã nằm sẵn từ thuở khai thiên lập địa và chỉ được sinh ra lớn lên, phục vụ trong một giai đoạn lịch sử do Chúa ấn định từ trước.

Đức Giáo Hoàng Francis không phải tự nhiên làm Giáo Hoàng mà chính Chúa đã tác tạo Ngài từ triệu triệu năm trước để rồi trong đương đại này Ngài ra đời cải đội lại Giáo Hội.

Mỗi một Giáo Sĩ Tu Sĩ đều mang sẵn trong tâm hồn DNA tinh thần đặc biệt của Chúa và biết đâu trong dòng máu quý vị cũng cùng mang một Nhiễm Sắc Thể chung đặc biệt, chỉ Tu Sĩ & Giáo Sĩ mới có!  Nhờ có DNA này, một cá nhân đã nghe được tiếng gọi của Chúa và vẫn vững vàng lẽo đẽo theo Người từng ngày cho dù có gặp bao sóng gió.  Họ lúc nào cũng sẵn sàng hy sinh phục vụ, dù cho có chết cũng vui lòng. Bằng con mắt Đức Tin chúng ta có thể dễ dàng nhận ra những NhânTuyển đặc biệt này của Chúa qua cách cư xử, cách ăn mặc, lời nói, dáng vẻ... của họ.

Phó Tế Vũ Thành An xin cúi đầu, nghiêm chỉnh kính chào! 

 

May 22, 2016