User Menu

Thăm Thày,
Nhóm TômaAquinô thực hiện Cơn Mưa Gạo đợt 2 vào ngày 19 và ngày 21 tháng 3 vừa qua. Theo tường trình của thư kỳ nhóm đính kèm xin gời đến thày Vũ Thành An. Kính chúc thày và gia đình Terexa luôn hăng say phục vụ giáo hội.
 
Kinh thư

Nhóm TômaAquinô

image: