User Menu

Kinh Cầu Thánh Nữ Teresa  AUDIO Phó Tế Vũ Thành An hát

( TIN CẬY ) Lạy Chúa con xin hoàn toàn tin tưởng vào lòng thương xót Chúa. Con biết Chúa yêu con. Cánh tay Người sẽ đưa con lên thẳng Thiên Đàng như Cha Hiền bồng đưá con thơ. Để đáp trả tình Chúa, con xin yêu Chúa hết lòng hết sức, hết trí khôn , trên hết mọi sự. Con thể hiện lòng yêu Chúa bằng việc tuân theo mệnh lệnh của Người, bằng yêu thương, kính trọng, giúp đỡ và phục vu anh chị em con. Con phó thác hoàn toàn cuộc sống con cho Chúa. Con yêu mọi sự xảy ra cho con ngay cả sự đau khổ vì đau khổ thanh luyện con. Vì Chúa con xin tha thứ hết cho anh em.

( KHIÊM NHƯỢNG ) Con xin trở nên một em bé trông đợi mọi sự từ Chúa. Con là người hèn mọn , nếu không có Chúa con chẳng là gì. Con muốn ở chỗ thấp nhất. Ai cũng hơn con một cách nào đó nên con kính trọng tất cả mọi người, ngay cả những em nhỏ.

( CẦU NGUYỆN ) Con xin luôn nâng hồn mình lên tới Chúa, hằng nghĩ đến Chúa. Con xin được ở bên Chúa luôn luôn. Con xin Chuá cho con một tâm hồn trong sạch, không để tâm trí con u ám vẩn đục bằng ý nghĩ xấu xa. Con xin Chúa cho con ơn không mong cầu tích trữ tiền của và khát khao tính dục.

( VIỆC LÀM ) Trong mọi việc làm nhỏ bé hàng ngày con làm vì Chúa và cho Chúa. Con chăm chỉ làm với hết lòng yêu thương của mình. Con kính dâng những việc làm ấy như những bông hoa xin Chúa xót thương cứu vớt những linh hồn có tội.

( SẴN SÀNG ) Con hối hận về những tội lỗi đã phạm và luôn giữ mình sạch tội để lúc nào cũng sẵn sàng được Chúa bồng bế lên thẳng Thiên Đàng.

Từ Học Thuyết Con Đường Nhỏ Thương Yêu của Thánh Nữ Teresa Hài Đồng Giê Su.

Phó Tế Vũ Thành An soạn