User Menu

ĐI TIẾP CON ĐƯỜNG THƠ ẤU THIÊNG LIÊNG.
Bằng Phương Pháp Van Xin
Phó Tế Gioan Maria Teresa Vũ Thành An

Những điểm căn bản của Con Đường Thơ Ấu Thiêng Liêng của Chị Thánh Teresa Hài Đồng Giê Su:
    Khiêm nhượng, trở nên như một em nhỏ.a
    Tin tưởng vào Lòng Thương Xót Chúa.
    Cầu Nguyện Liên Lỉ.

    Làm những việc bình thường hàng ngày với hết lòng Yêu Thương.
Vấn đề mấu chốt là làm sao có được Khiêm Nhượng, Đức Tin và Tình Yêu?

Thưa: VAN XIN CHÚA

Đi Con Đường Thơ Ấu Thiêng Liêng  để đuợc gì? Thưa: được Nên Thánh.

Có Con Đường nào Nên Thánh ngay lập tức không?
Thưa có: Con Đường Van Xin.

Trước khi thi hành Sứ Vụ Chúa Giê Su đã biến đổi Nước thành rượu trong tiệc cưới Cana qua ý chuyển cầu của Đức Mẹ.
Chúng ta có thể XIN Chúa biến đổi chúng ta từ những con người tội lỗi thành một con người toàn thiện.  Chúng ta cũng có thể XIN Đức Mẹ cầu bầu cho chúng ta.
Để chắc chắn đưọc Chúa Thánh Hoá ta phải có Đức Tin Mạnh Mẽ.

Đức GiêSu nói với người đàn bà Ca-na-an là dân ngoại đến xin cho đứa con gái được khỏi bị quỷ ám: Matt 15,28: “ Này bà, long tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy.”
Đức GiêSu nói với các Môn Đệ: Matt 17,20:  Thầy bảo thật anh em: nếu anh  em có lòng tin bằng hạt cải thôi, thì dù anh  em có bảo núi này: “ Rời khỏi đây, qua bên kia!”  nó cũng sẽ qua, và  sẽ chẳng có gì anh em không  làm được.”

Làm sao để có Đức Tin Mạnh?  Thưa: Van Xin Chúa.

Làm sao chắc chắn có được điều mình xin? Cầu nguyện liên lỉ, không nản chí:
Matt 18, 19-20:

Thầy bảo thật anh  em:  nếu ở dưới đất, hai người trong anh  em hợp lời cầu xin bất cứ điều gi, thì Cha Thầy Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho.  Vì ở đâu có hai ba người họp vì danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.”
Luca 11,5-8:

Người còn nói với các ông: “ Ai trong anh  em có một người bạn,  và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: “ Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh,  vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả;  mà người kia trong nhà lại đáp: “ Xin anh đừng quấy rầy tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được.?”  Thầy nói cho anh  em biết: dẫu ngươì kia không dậy  để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó.Luca 18, 1-8:

Đức GiêSu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây , để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí: “ Người nói: “ Trong thành kia, có một ông quan toà.  Ông chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai  ra gì.  Trong thành đó, cũng có một bà goá.  Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông:  “Đối phưong tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho.”  Một thời gian khá lâu, ông không chịu.  Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng: “ Dẫu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai  ra gì. Nhưng mụ góa này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc.”

Rồi Chúa nói: “ Anh  em nghe quan toà bất chính nói đó!  Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa không lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu Người sao?. Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi?. Thầy nói cho anh   em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa không?.

Khi đã có Đức Tin mạnh mẽ rồi xin gì Chúa cũng sẽ cho.

Chi Thánh viết: Khi Chúa gợi ý cho chúng ta xin gì thì Chúa đã sẵn sàng đáp ứng rồi.

Chúng ta đừng xin gì nhiều, hãy chỉ xin một điều thôi.  Khi có điều này chúng ta sẽ có tất cả bây giờ cũng như vĩnh viễn mai sau, đó là Được Chúa Thánh Hoá.

Matt 6-31: ( Luca 22, 22-31) Anh  em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì , uống gì, hay mặc gì đây?. Tất cả những thứ đó dân ngoại vẫn tìm kiếm.  Cha anh  em trên trời thừa biết anh cần những thứ đó.  Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.

Trong mỗi Thánh Lễ giây phút quan trọng nhất là lúc Linh Mục Đọc Lời Cầu Nguyện Thánh Thể.  Bằng quyền lực của Chúa ThánhThần bánh và rượu sẽ được biến đổi thành  Mình và Máu Chúa Kitô. Trong giây phút linh thiêng ấy chúng ta hãy quỳ xuống, mở tâm hồn ra và bằng tất cả Đức Tin chúng ta hãy xin Chúa biến đổi chúng ta thành những Thánh Nhân của Người.

Trong giấy phút ấy Quyền Lực của Chúa Thánh Thần sẽ xuống giống như dòng điện Thiêng Liêng cực mạnh biến đổi vật chất đơn sơ là bánh và rượu trở nên Con Thiên Chúa.  Chúng ta hãy đón nhận những tia sáng dư thừa của thần lực ấy toé ra từ bàn tay của Linh Mục để nhận lấy Ơn Biến Đổi của Chúa.

Nếu chúng ta được Chúa cho Đức Tin mạnh mẽ thì ngay lúc ấy chúng ta đã là Thánh Nhân của Chúa rồi.  Nếu không ít ra tia sáng thiêng liêng của Quyền Năng Chúa Thánh Thần sẽ tẩy rửa bớt những đen đuá nhơ nhớp của tội lội trong con người của chúng ta. Và trong suốt cuộc đời , qua nhiều Thánh Lễ dần dần chúng ta cũng sẽ được thanh sạch hơn.

Chúa đã ra lệnh cho chúng ta phải trở nên hoàn thiện:

Matt 5- 48:  Vậy anh  em sẽ nên hoàn thiện, như  Cha anh em trên trời là Đấng toàn thiện.

Như vậy nếu chúng ta XIN Chúa cho chúng ta điều Chúa muốn cho chúng ta chả lẽ Chúa chối từ, chắc chắn người sẽ ban cho.  Người giầu có vô cùng sẵn sang ban cho chúng ta nhiều hơn điều chúng ta xin nữa nếu hợp với Ý của Người.

Trong Bài GiảngTrên Núi Chúa đã nói:
Matt 5-6: ( Phúc thứ 4 ):
Phúc thay ai khát khao nên người công chính,
Vì họ sẽ đươc Thiên Chúa cho thỏa lòng.

Như vậy nếu chúng ta xin Chúa Thánh Hoá chúng ta, Người sẽ sẵn sàng làm.

Chúng ta hãy cứ VAN XIN Chúa mãi cho đến khi Chúa động lòng thương, khi Người muốn chúng ta sẽ được Chúa Thánh Hoá:

Matt 8,1-3:  Khi Đức Giê Su ở trên núi xuống, đám đông lũ lượt đi theo Người.  Bỗng có một người phong hủi tiến lại, bái lạy Người và nói: “ Thưa Ngài , nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.”  Người giơ tay đụng vào anh và bảo:  “ Tôi muốn, anh sạch đi.”  Lập tức, anh được sạch bệnh phong hủi.
Matt 7-7-10 ( Luca 11-,9-13)

Anh  em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho.  Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ thì sẽ mở ra cho.  Có người nào trong anh  em , khi con  mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá?. Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn?  Vậy anh  em là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt lành, phương chi Cha anh  em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao?.

Có cách nào biết là chúng ta đã được Ơn Thánh Hoá?:

Thưa: nếu chúng ta đã bắt đầu Yêu mọi người chung quanh, yêu công việc nhỏ bé hàng ngày, yêu cả sự đau khổ và nhất là YÊU, THA THỨ, CẦU NGUYỆN cho kẻ thù, những người làm hại chúng ta là chúng ta đã được Chúa nhậm lời và đã trở nên những Thánh Nhân nhỏ giữa đời.!

(Back to Home / Trở Về Trang Chủ)