User Menu

Huân Chương Gia Đình Công Giáo Thánh Martins

Catholic Family Recognition October 8-2016

Thưa Quý Cha

Vũ Thành An thăm Toronto Canada 2016

Vũ Thành An trả lời phỏng vấn tại Toronto Canada June 2016

GIA ĐÌNH CỒN CẢ

 

Catholic Family Recognition October 8, 2016 Photos

In Person with Dina Marie/ KBVM Portland, Oregon

September 16, 2016

Tĩnh Tâm và Thánh Lễ Trao Bằng Công Nhận cho các Đôi Hôn Nhân

CatholicFamilyRetreat2016-Portland-Oregon-USA

The Video

 

Campuchia 2016

The family of Saint Therese launches St Louis and Zelle Martin Catholic Family Recognition
 To Our Lady of Sorrows Parish, May 8, 2016. Honoring Catholic Mothers & Mother of Priest

Truyện Hai Thánh Martins

El Salvador 3- 2016

 

Hail Mary full of Grace, Blessed art thou among women, blessed is the fruit of thy womb Jesus!

Blessed is the fruit of mother of  priest 's womb: a child who will be the figure of Christ

The Church honors Our Lady, who is the Mother of Our Lord Jesus.

May I humbly recommend that the Church will honor mother who gives birth to a Priest the minister of our Lord who is risen.

Christ is the source of all priesthood: The priest of old law was a figure of Christ, and the priest of new law acts in the person of Christ. (Catechism of the Catholic Church)

Honoring the parent of priest is not only a mission but also a duty.

Deacon An Thanh Vu

Read more

 

Gia Đình Martin Trung Song - Giáo Phận Vinh

Sáng Tác Mới Của Vũ Thành An

Gia Dinh Martin Ya Tiem Kontum

The First International Conference of Teresa Charities Report - Tường Trình Đại Hội Quốc Tế

Establishment - Thành Hình Gia Đình Teresa Quốc Tế Photos - Hình Ảnh Đại Hội

Hue Tinh Tam Mua Chay 2016

Bào Tử Giáo Sĩ & Tu Sĩ

 

INDIA 2016

GIA ĐÌNH PHÚ LINH

Haiti 2016

Nhóm Aquino 3-2016

Xem Tiep  - Continue